ZKO Zvoleněves č. 724

Složené zkoušky: ZOP, FPr1, ZM, ZVV1 + Atest psa Městské policie


Složená zkouška - Bivoj: ZZO

Moji služební psi: